The Essence of Controlling

What is controlling? This paper is about the common position of the ICV and the IGC. Available in 14 languages.


Perspective

Controlling is a key success factor for companies in German-speaking countries. However, there are often uncertainties about what the essence of Controlling really is. Hence, this paper aims to provide an up-to-date view of the term “Controlling” and the role of the controller. At the same time, it defines the position of the International Controller Association (Internationaler Controller Verein, ICV) and the International Group of Controlling (IGC).

Download PDF "Perspective"


Déclaration de principe

Pour le succès des entreprises de langue allemande le controlling est un facteur important. En même temps des imprécisions subsistent souvent sur ce qui constitue le coeur même du controlling. L’objectif de cet article est donc de dé nir ce que l’on entend par « controlling » aujourd’hui, ainsi que le rôle du controller sur la base des principes fondamentaux de l’Association Internationale des Controllers (ICV) et de l’International Group of Controlling (IGC).

Téléchargez le PDF "Déclaration de principe"


Posizione di massima

Il “controlling” è considerato un fattore di successo determinante nelle aziende dei paesi di lingua tedesca, spesso però non risulta così chiaro quali siano i contenuti fondamentali ed
i con ni di tale termine. L’obiettivo di questo documento è di formulare una chiara de nizione del concetto di “controlling” e del ruolo del controller dal punto di vista dell’ICV e dell’IGC.

Scaricare PDF "Posizione di massivma"


Alapvetés

A controlling a német nyelvterületen működő vállalatok egyik fontos sikertényezője. Ennek ellenére sokszor nem teljesen egyértelmű, hogy valójában mit is takar ez a fogalom. Jelen állásfoglalás elkészítésének legfőbb célja ezért az volt, hogy rögzítse a controlling és a controlleri szerepkör értelmezésének legújabb megközelítését, az Internationaler Controller Verein (ICV) és az International Group of Controlling (IGC) álláspontját.

Letöltés PDF Alapvetés


Temeljna načela kontrolinga

Kontroling je ključni čimbenik uspjeha u poduzećima zemalja njemačkog govornog područja. Međutim, često se pojavljuju dvojbe o tome što je uistinu suština kontrolinga. Stoga je cilj ovog dokumenta pružiti aktualno određenje pojma “kontrolinga”, kao i uloge kontrolera prema Temeljnim načelima kontrolinga Internationaler Controller Verein-a (ICV-a) i International Group of Controlling-a (IGC-a).

Preuzimanje PDF "Temeljna načela kontrolinga"


Pogledi

Controlling je jedan od ključnih faktora uspeha za kompanije u zemljama nemačkog govornog područja. Međutim, često postoje nejasnoće oko toga šta je zaista suština controllinga. Stoga je cilj ovog dokumenta da pruži savremeno viđenje pojma controllinga i uloge controllera. Njime se istovremeno de niše i stav ICV International Controller Association (Međunarodnog udruženja controllera) i IGC International Group of Controlling (Međunarodne grupe za controlling).

Download PDF "Pogledi"


Temelji kontrolinga

Kontroling je ključni dejavnik uspeha podjetij v nemško govorečih državah. Vendar pogosto
ni povsem jasno, kaj je bistvo kontrolinga. Zato je namen tega dokumenta predstaviti najnovejše poglede na izraz „kontroling“ in vlogo kontrolerja. Dokument istočasno opredeljuje tudi stališče Mednarodnega združenja kontrolerjev (Internationaler Controller Verein, ICV) in Mednarodne skupine za kontroling (International Group of Controlling, IGC).

Prenesi PDF "Temelji kontrolinga"


Principy controllingu

V německy mluvících zemích je controlling klíčovým faktorem pro úspěch společnosti. Často však panují nejasnosti ohledně toho, co je jeho podstatou. Cílem této studie je proto podat současný pohled na význam pojmu „controlling“ a na roli controllera. Současně jsou v ní prezentována stanoviska Mezinárodní asociace pro controlling (Internationaler Controller Verein, ICV) a Mezinárodní organizace pro controlling (International Group of Controlling, IGC).

Download PDF "Principy controllingu"


Posicionamiento

El Controlling es un factor de éxito esencial en las empresas de los países de habla germana. No obstante existen numerosos interrogantes acerca de qué caracteriza realmente al Controlling. El objetivo de este documento es plasmar el estado actual de lo que se entiende por Controlling, así como el rol del Controller, como postulado de la Asociación Internacional de Controllers (ICV) y el Grupo Internacional de Controlling (IGC). 

Download PDF "Posicionamiento"


Fundamenty controllingu

W krajach niemieckojęzycznych controlling w istotny sposób przyczynia się do osiągania sukcesów przez przedsiębiorstwa. Jednocześnie istnieje nadal kilka niejasności co do jego istoty. Celem niniejszego artykułu jest opisanie z perspektywy dwóch organizacji –Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) oraz International Group of Controlling(IGC) aktualnego stanu wiedzy na temat controllingu oraz roli, jaką pełnią controllerzy.

Pobieranie PDF "Fundamenty controllingu"


БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Контроллинг - важнейший фактор успешности предприятий в немецко-говорящих странах. В тоже время существует значительная неопределенность относительно того, что же лежит в основе контроллинга. Итак, цель данного документа - формулировкабазовых положений Международного объединения контроллеров (ICV) и Международной группы контроллинга (IGC) касательно современного понимания контроллинга, а также роли контроллеров.

скачать "БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ"


透視

控制是德語國家公司的關鍵成功因素。然而,控制的本質究竟是什麼,往往存在不確定性。因此,本文旨在提供術語“控制”的最新視圖以及控制器的作用。同時,它定義了國際控制器協會(Internationaler Controller Verein,ICV)和國際控制組(IGC)的立場。

 下載 "透視"


Principii de bază

Controllingul reprezintă un factor cheie de succes pentru companiile din ţările vorbitoare de limba germană. Cu toate acestea, există adesea incertitudini cu privire la ceea ce înseamnă cu adevarat acest concept. Prin urmare, această broşură îşi propune să ofere o perspectivă actualizată asupra termenului “Controlling” şi asupra rolului Controllerului într-o organizaţie. În acelaşi timp, de neşte rolul Asociaţiei Internaţionale a Controllerilor (Internationaler Controller Verein, ICV) şi al Grupului Internaţional de Controlling (International Group of Controlling, IGC).

Descara "Principii de bază"


Grundsatzposition

Controlling ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Unternehmen in den deutschsprachigen Ländern. Gleichzeitig bestehen vielfach Unklarheiten, was Controlling im Kern ausmacht. Ziel des Papiers ist es daher, einen aktuellen Stand des Verständnisses von Controlling sowie der Rolle der Controller als Grundsatzposition des Internationalen Controller Vereins (ICV) und der International Group of Controlling (IGC) zu formulieren.

Download PDF "Grundsatzposition"